El och säkerhet

Att kunna känna sig trygg och säker i sitt hem och i andra miljöer där vi vistas är nog en självklarhet för de flesta av oss. I Sverige har vi i många år arbetat intensivt med att begränsa olyckor och andra skador orsakde av el bland annat genom elsäkerhetsverkets arbete. Och även om vi varit framgångsrika jämfört med många andra länder händer det dessvärre varje år ett antal elolyckor.

Idag vet nog de flesta att den bästa försäkringen mot elolyckor är att anlita en elyrkesman, en riktig elektriker kort sagt.

Samtliga våra montörer är elyrkesmän och har behörighet för de flesta arbetsuppgifter. Alla av oss utförda arbeten, nyinstallationer och reperationsarbeten, åtföljs av garanti och Sätila El-service är naturligtvis ansvarsföräkrade för din skull. Allt elmaterial som används i installationer utförda av oss är CE-märkt och i övrigt av högsta kvalité.

Är du tveksam eller känner oro över din elsäkerhet låt oss hjälpa dig göra en sakkunnig och kompetent bedömning.